Thông tin các khoá ứng dụng thiền Vipassana năm 2022
9 tháng 4, 2022 bởi
UCENLIST

Cùng với việc cả nước thực hiện thích ứng an toàn để trở lại cuộc sống bình thường mới sau đại dịch Covid-19, các đường bay quốc tế đến Việt Nam cũng đã từng bước được mở lại. 

Trung tâm UCENLIST trân trọng thông báo đến tất cả quý vị: Các khoá bồi dưỡng kỹ năng sống nội trú 10 ngày thông qua ứng dụng phương pháp thiền Vipassana phi tôn giáo do thiền sư S.N. Goenka (Ấn Độ) giảng dạy theo truyền thống của thiền sư U Ba Khin sẽ bắt đầu được mở lại tại 2 cơ sở của Trung tâm Ucenlist ( Hà Nội và TP. Hồ Chí Mình) từ ngày 4 tháng 5 năm 2022.

Để biết lịch chính thức và thông tin khác về các khoá học, xin quý vị vui lòng theo dõi trên website của Trung tâm Ucenlist.org. 

Trung tâm sẽ chính thức tiếp nhận thông tin đăng ký tham dự của quý vị bắt đầu từ 19 giờ ngày 10/4/2022. 

Kính chúc tất cả quý vị luôn mạnh khỏe và hạnh phúc!