Liên hệ

Để đăng ký khoá thiền:

Quý vị vui lòng vào phần đăng ký khoá thiền, đọc kĩ các thông tin và thực hiện theo đúng hướng dẫn.

Các vấn đề khác:

Để liên hệ về công tác tổ chức hoặc các vấn đề khác, vui lòng liên hệ:


Trung tâm UCENLIST - Cơ sở I (Hà Nội)
 Đội 2, thôn Minh Tân, xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn, Hà Nội
 +84 966-894-936

Trung tâm UCENLIST - Cơ sở II (TP Hồ Chí Minh)
 112, đường 628, ấp Trại Đèn,, Phước Hiệp, Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh
 +84 942-255-050