Đường đi tới trung tâm UCENLIST - Cơ sở 2

Địa chỉ: 

  • Trung tâm UCENLIST (Cơ sở 2)
  • 112, đường 628, ấp Trại Đèn,, Phước Hiệp, Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh.

Quý vị có thể tìm kiếm tên trung tâm trên bản đồ Google Maps hoặc mở rộng bản đồ nhúng phía dưới đây để thấy rõ hơn đường đi cũng như vị trí tới trung tâm.